राग : धनासिरी 

जावा ना जावा ना राम वाटताहे |

नयन सजल कंठ दाटताहे |

सर्वहि सांडून पैल जात आहे ||
धृ.||
त्यागुनि वैभव जननृपासन |

सर्वांगी चर्चिलें भस्म विलेपन |

सर्वहि सांडुनि जातो उदासिन ||
१||
नगर उद्धस वाटे पाहवेना |

रामाचा वियोग साहवेना |

जीव हा व्याकुळ जातो राहवेना ||
२||
तोडिली तोडिली येणें सर्व आस |

सेविला कठिण थोर वनवास |

धुंडित चालिले रामीरामदास ||
३||