ऐका हो ध्यान त्या राघवजीचे |
परम कोमल रामपदतल ||
अरुण मंडल |
रातोत्पल तैसे सुंदर पदतल दीसती ||धृ.||
इती श्री इंद्रनीळ गाभा |
तैसी पद शोभा माजी वेकट पीत ||
कटी पट भावे वेकट मेखला नीट |
दाट किंकीणी रुणझुण करिती || १ ||
अनुपम्य कंज्य नाभी |
शामल तनु मूर्ती उभी |
मूर्ती धाकुटी दिव्य हृदपटी ||
राज ते उटी कांती गोमटी |
वैजयंती कौस्तुभ केवी दोनी || २||
आजानुबाहु दोनी मुद्रांकित पाणी |
स्वमुख मय मुख सरळ नासिकेच नयनी ||३||
स्थूल संचले मुख |
मकराकर कुंडले श्रवणी |
कांती विशाल ||
भालावरी मृगपद टीळा |
निळ कुंतलवरी |
सुमन कील भक्त ||
अळरजनी मळ करिती |
सांडून मी तू पण ||४||
राहे चीदरत्नी मुकुटराजे |
लोचनी रवी तेजे ||
चरणी रतीपती |
वदनी उडुपती |
मुकुटी दीनपती |
सकल लोपती |
रंगेशात्मज लक्ष्मी तरुपते || ५ ||