(सापडलेल्या ओव्या/श्लोक बघण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.)

समास सुरुवातीचा ओवी क्र. शेवटचा ओवी क्र. विषय  
1१२श्रीगुरुंचे स्तवन, शिष्याची उपदेशाची विनंती
2देहबुद्धीचे परिणाम
2१२प्रत्यक्ष कृतीचे, साधनेचे महत्त्व
3बद्ध, शुद्ध, साधक यांचे गुणविशेष
3नित्यनेमाचे महत्त्व
3१०१५नित्यनेम, साधना कशी करावी याचे वर्णन
4११नेमस्त कसे असावे, साधना कशी असावी याचे विवेचन
4१२१५अंतसमयीच्या अनुसंधानाविषयी शिष्याची विचारणा
5देह विनाशी तर आत्मा अविनाशी आहे याचे विवेचन
5शिष्याची विचारणा - देहात प्राण, चैतन्य कसे येते?
5१३देहावर असलेला मायेचा प्रभाव
5१४२३देेह मिथ्या आहे यावरील विवेचन
6१०साधनेतील अडसर, रामचिंतनाचे महत्त्व
6१०१८नित्यनेमाशिवाय पर्याय नाही
6१९२१नित्यनेेम कसा करावा याचे विवेचन
पहिले पान 1 2 शेवटचे पान