(सापडलेले करुणाष्टक बघण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.)

अनु. क्र.करूणाष्टकाचे नांवसुरूवातीचा चरण 
नमननमूं फर्शपाणी नमूं यंत्रपाणी
गणेशाची प्रार्थनागणपती मति दे मज लाघवी
गणेश वंदनविद्यानिधान गणराज विराजताहे ।
गणेशशारदासद्‌गुरु.गजवदन विराजे रंगसाहित्य माजे
विमळ विवेक.गजमुख सुखदाता मानसीं आठवावा
रघुपति तनुरंगें रंगली नीळशोभारघुपतितनुरंगें रंगली नीळशोभा
गूज हें सज्जनाचेंवदनिं मदन इंदू तूळितांही तुळेना
शीतल छायारघुविरभजनाची मानसीं प्रीति लागो
श्रीरामाचे उपकारहिणाहून मी हीण जैसे भिकारी
१०प्रभु दर्शननव्हे राजयोगी महद्भाग्य त्यागी
११जगज्जोतिवसे मुख्य नेत्री तथा शब्दश्रोत्री
१२परमार्थाचे भोजनसुखे वाढिती ते मुखे संत साधु
१३खरा देवजनीं लोचनीं पाहतां दीसताहे
१४ श्रीसमर्थाची इच्छासीवणा मनाचा विपरीतवाणा
१५श्रीसमर्थांची निष्ठातुज वर्णितों भाट मी देवराया
पहिले पान 1 2 3 4 शेवटचे पान