(सापडलेल्या ओव्या/श्लोक बघण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.)

समास सुरुवातीचा ओवी क्र. शेवटचा ओवी क्र. विषय  
1संतांना नमन
1११यथार्थ श्रवणासाठी श्रोता वक्त्याचा अधिकार
1१२१७यथार्थ श्रावणाचा परिणाम
1१८२०सद्गुरूकृपा व बंधमुक्तता
1२१२५जुनाटपुरुष म्हणजे ब्रह्मतत्त्वाचे वर्णन
1२६२७मायेमुळेच विश्वाची उत्पत्ती
1२८२८मायापुत्र काळाचे कार्य
1२९३१मायारुपी कन्येची विश्रांती व पुन्हा विश्वाची उभारणी
1३२४०वासना व जन्ममरण परंपरा
1४१४३लक्षावधी जीव जन्माला घालूनही ती कुमारीच
1४४४४पंचमहाभूतांची निर्मिती
1४५५०मूळ अधिष्ठानाकडे प्रयाण
1५१५५मायेचे अस्तित्व नष्ट झाल्यावर आत्मानुभव
पहिले पान 1 शेवटचे पान