सर्व साहित्य/वाङमय वाचनास व शब्द शोधास उपलब्ध आहे

  दासबोध

 • दासबोध शब्द शोध
 • दासबोध सूची
 • शिल्प
 • शब्द कोश
 • इंग्रजी दासबोध

  मनोबोध

 • गुजराती मनोबोध
 • मनोबोध शब्द शोध
 • मनोबोध शिल्प
 • मनोबोध शब्द कोश

  ओव्या शतके

 • वैराग्य शतक
 • बंधमोक्ष शतक
 • ज्ञान शतक
 • उपदेश शतक
 • नवविधाभक्ति शतक
 • निरंजन देव शतक
 • कर्तृशोधन शतक
 • सगुणनिर्गुण संवाद शतक
 • समाधान शतक
 • सविवेकवैराग्य शतक
 • प्रारब्ध प्रयत्नीं प्रयत्न श्रेष्ठत्व शतक

  लघु प्रकरणे

 • अंतर्भाव
 • चतुर्थमान
 • जुनाटपुरुष
 • पंचमान
 • जनस्वभावगोसावी
 • पंचसमासी
 • पंचीकरणयोग
 • पूर्वरंभ
 • मानपंचक
 • षड्रिपुनिरूपण
 • मानसपूजा
 • सप्तसमासी
 • कृतनिर्वाह

  इतर प्रकरणे/रचना

 • कारखाने प्रकरण
 • बाग प्रकरण
 • आनंदवनभुवनी
 • रामकृष्ण चरित्र शतके
 • तुळजाभवानी स्तोत्रे
 • लोकगीते/गोंधळ/जोगवा/इतर रचना
 • कोंडी
 • मारुती स्तोत्रे
 • श्रीसमर्थांची पत्र
 • अष्टाक्षरी
 • देवतांचे अभंग
 • भूपाळ्या

  श्रीसमर्थांच्या धाट्या (१)

 • गजाननाची धाटी
 • उभी सुंदरी सांडवा कोण आहे
 • शहाणे
 • कृष्णपद
 • सुखसागर
 • वैराग्य
 • निस्पृह
 • सार्थकता
 • अहिल्या शिळा
 • रामराज्य
 • समुदरेश्वर
 • दृश्यनानापरीचे
 • शिका रे शिका रे
 • स्फूर्ती
 • काम
 • शाश्वताचा निश्चयो
 • रामकोदंडधारी
 • आशाप्रपंची
 • कोट्यानकोटी
 • सावध होई
 • सर्वोत्तमा कै मज भेटि देसी

  श्रीसमर्थांच्या धाट्या (२)

 • जबर्दस्त
 • जिणें दैन्यवाणें
 • अद्वैत चर्चा
 • दुनिया
 • फुलांचे हार
 • प्रसंग बरावाईट
 • ज्ञानमार्ग
 • सुपुत्र
 • रामनवमी
 • गय- अनास्था
 • दीक्षा
 • अलक्ष
 • हरिकीर्तन
 • बाळकाचाळवावें
 • इतिश्री
 • धान्य वगैरे
 • ब्रह्मांडमाळा
 • मिथ्या भास
 • नामाभिधानें
 • सायोज्यतेची वाट
 • मुक्तता आणि बद्धता

  श्रीसमर्थांच्या धाट्या (३)

 • गुहा
 • नवांकित
 • स्फुटश्लोक
 • श्री देव
 • गूज हें सज्जनाचें
 • शीतल छाया
 • वृद्धापकाळ
 • भीम रुद्रावतारी
 • फणिवर उठवीला
 • सीतेनें केलेला धावा
 • नृसिंह
 • कांत वन्हीसुतेचा
 • नाथ लोकत्रयाचा
 • सुखदुःख मज माझे
 • स्वतंत्र श्लोक
 • गुप्तपंथ
 • धन्य धन्य ते चि धन्य
 • शब्दार्थ भेद
 • विचारवंत
 • पांडुरंग
 • जटाधरू

  भारुडे(१)

 • अंजन
 • आंबा
 • उंदीर
 • कापडी
 • कुत्रे
 • कुळवाडी
 • वाघ्या
 • बानि मर्दाची
 • गाय
 • चेटुके
 • चेंडू
 • जोगी
 • जागल्या
 • काळ
 • झडपणी
 • टिपरी
 • जोहार
 • डवरी
 • सोनार
 • दिवटा
 • नवल

  भारुडे (२)

 • पांगुळ
 • पांडे
 • बहुरूपी
 • बाळसंतोष
 • बिजवर
 • बीर
 • बैरागी
 • रजक
 • लपंडाव
 • होळी
 • वासुदेव
 • वृत्ति
 • वोसाण
 • शिलंगण
 • सावज
 • उपदेशपर फटका
 • दंडी गाणे
 • सौरी
 • सर्प
 • स्वप्न
 • हंडिबाग

  पंचके (१)

 • अज्ञान पंचक
 • अन्न पंचक
 • अभंग प्रस्ताविक पंचक
 • अभंग
 • अभिमान पंचक
 • अभंग प्रस्ताविक पंचक
 • अलिप्त पंचक
 • आरंभ पंचक
 • आळस पंचक
 • उडवणी पंचक
 • उन्मत्त पंचक
 • उपासना पंचक
 • कथा पंचक
 • कलियुग पंचक 
 • कुटिल पंचक
 • क्षोभ पंचक

  पंचके (२)

 • खबरदार पंचक
 • गद्य पंचक
 • झडपणी पंचक
 • ध्यान पंचक
 • नमन
 • नवल पंचक
 • नाटपंचक
 • निती पंचक
 • निश्चय पंचक
 • निष्ठा पंचक
 • परा पंचक
 • प्रस्तावना पंचक
 • प्रास्ताविक पंचक
 • बंधन पंचक
 • भक्तिपंचक
 • भक्तिपंचक (पंढरपूर येथील रचना)
 • भक्तिपर अभंग पंचक

  पंचके (३)

 • भ्रम पंचक
 • भ्रांति पंचक
 • मळीन पंचक
 • मूर्खपंचक
 • वाद पंचक
 • विवेक पंचक
 • वेडसर पंचक
 • वैराग्य पंचक
 • वोसाण पंचक
 • व्यर्थ पंचक
 • शिकवण पंचक
 • संवाद पंचक
 • संशय पंचक
 • सार्थक पंचक
 • सुंदर पंचक
 • हरिदिन पंचक
 • होळी पंचक

  आरत्या

 • गणपती आरती (३)
 • श्रीराम आरती (१४)
 • मारुती आरती (८)
 • विठ्ठल आरती (३)
 • शंकर आरती (३)
 • अवतारांच्या व अन्य आरत्या (२५)
 • विष्णू आरती (२)
 • वेंकटेश्वर (२)
 • देवी (११)
 • श्रीसद्गुरु (२)
 • भैरव (३)
 • दत्तात्रेय (२)
 • खंडोबा (२)

  स्फुट अभंग (१)

 • गजेंद्र सावज पडला पानवडी
 • टाळ धरूं कथा करूं
 • सीतापति राम पतित पावन
 • आम्ही देखिले विठोबा
 • संसार देखिले तरी पाहे सार
 • लांचावोनि भक्तलोभा
 • जीवन्मुक्त प्राणी होऊनिया गेले
 • कर्मकांड
 • कर्मकांड -२
 • तरी ऐके बापा तीर्थिची जे जोडे
 • कोणत्या उद्योगी नाही घडे पाप
 • वृत्थ तो ह्यणती संसार करावा
 • सर्वस्व बुडत ऐसी जे मातोक्ती
 • संसारी न होता काय तो जनक
 • मुनेश्वरा ऐसे न करा नियम
 • हरिदिन पंचक
 • व्हावया तो योगी कैसा अधिकार

  स्फुट अभंग (२)

 • सात्विक राजस तामस विविध
 • करोनि कीर्तन योग्यता मिरवणें
 • ऐकावे लक्षण विरक्ताचे शुध्द
 • पश्चाताप जाला संसार करिता
 • संसार करावा ऐशा तो रीतीने
 • गुरुवी शरण जावें जीवभावें
 • न व्हावे संन्यासी बाह्य वेषधारी
 • योग्याभ्यास मग यथाशक्त्या करी
 • ऐसे चढवितां चढे विशुत्ध जेव्हां
 • करोनी पूजन वाचावे पुराण
 • जाऊनिया तिर्थी स्नानासि करावें
 • षण्मास मरण काळा तो पुरुष
 • इकडे भार्याने अन्न सिजऊनि
 • गोग्रास काढोनीं की जे भाग तीन
 • करावें स्तवन ऐकावें पुराण
 • वामभुजा कोरही न दिसे जेव्हा
 • काय सांगो मी या मारुतीचे बळ
 • सुंदर पंकज नयना
 • तोचि निजानंद आम्हांसी फावला

  स्फुट अभंग (३)

 • पाळिले पोसिले मज
 • उदाराचा राणा देवांचे मंडण
 • भाव धरिता संतापाई
 • शरण जावे संतजना
 • संत कैसेनि जाणावें
 • जीवना वेगळी गृध तो मासळी
 • कळी पातकाची निधी
 • अंतीचा सोयरा राम मनी घरा
 • पृथिवी अवधी लिंगाकर
 • येथे उभा का श्रीरामा
 • कर्ता तू नव्हेसी करविता नव्हेसी
 • ब्राह्मणाचा महिमा वर्णुकाय
 • कथा भगवंताची सार
 • परब्रह्म अवतार भूमीवरी
 • माझे मानस विटेवरी
 • आचरीतां कां न पाहिला विचार

  स्फुट अभंग (४)

 • ज्याचे पाय हो नमावे
 • वाणी शुध्द करी नामी
 • दिनाचा दयाळु कीर्ति ऐकियेली
 • आम्हां पतीतांची सांड केली जरी
 • पळशील तरी नाम कोठे नेशी
 • पुण्य हे भोगावे सर्वांचे अंतरी
 • देहा सुख योगी दे तो भवरोगी
 • अंती पंचभूतें पांचासी मिळाली
 • अनुभव हाचि बोलिला न जाये
 • आत्मारामेविण रिते
 • आदिनारायण सद्गुरू
 • आमुचा तो देव येक गुरुराव
 • द्रजीतां पुढां आसाळी रोकडा
 • उपदेश देवोनि दिधला मारुती
 • ऐसा नव्हे माझा राम
 • कविठ कलिंगडी अंबे निंबे शेंवें

  स्फुट अभंग (५)

 • गाईलेचि गावें जीवें सर्व भावें
 • चापे नागचापे त्रिविध मोगरें
 • छायामाजीं छाया लोपे
 • जन्मोजन्मीचे सुकृत
 • जयाचा आहार त्यानेचि तो खावा
 • जाईजुई सेवती अंबई मालती
 • जानकीसैंवर जनकें आरंभिलें
 • जाय हनुमंता भेटी वेगेसी
 • जो कां भगवंताचा दास
 • जो जो भजनासी लागला
 • देवभक्ता भेटी झाली
 • धन्य अंतकाळी सावध जो राहे
 • ध्यान लागले विषयाचें
 • नामाचा महिमा जाणे शूळपाणि
 • परेची पश्यंती
 • बाळकालागी जेवि न विसंबे जननी
 • ब्रह्मयाची कुमरी अहिल्या सुंदरी
 • भगवंताचे लळे वाड
 • भवव्यथेसि वैद्यराज

  स्फुट अभंग (६)

 • भवव्यथेसी औषध
 • भाविका भजना गुरूपरंपरा
 • भीमातीर वासी निवासी
 • मछे जावें कोणीकडे
 • येता जंबुमाळी हनुमंत महाबळी
 • राम ऐसे उच्चारण
 • रावणा सभे आत येऊनि हनुमंत
 • लोखंडाच्या परी परीसाचा योग
 • विषयांची सोयरी प्रपंचासी सखी
 • वैद्य भेटला सुखदाता
 • वैसेना ते कां हो श्रीराम हे मन
 • श्रीराम जयराम नाम दो अक्षरी
 • सोडवी जो देव । तोचि देवराव ।
 • लांचावोनि भक्तलोभा
 • सात्विक राजस तामस विविध
 • सुंदर पंकज नयना
 • भाव धरिता संतापाई
 • शरण जावे संतजना
 • स्वरूपाचा डोह
 • होता अज्ञानाचे बिळी

  सवाया

 • हरिदास्य
 • पंचवटीत कपटी रावण
 • गजमस्तक
 • श्रीराम महिम्न- स्तवन
 • शारदा
 • कथा
 • गायन
 • विष्णु
 • शंकर
 • भवानी
 • रघुनाथ
 • रवी
 • पृथ्वी
 • आप
 • वायो
 • आकाश
 • प्रवृत्ति
 • वैराग्य
 • विमळपंचक
 • निश्चळ
 • संव्हार पां
 • निराकार पां

  स्फुट ओव्या (१)

 • आरंभी वंदीन विघ्नविनायका
 • जेथे तेथे देव नाहि रिता ठाव
 • आरंभी वंदीन विघ्नविनायेक
 • नमस्कार आता देवागणनाथा
 • नमुं वक्रतुंडा स्वरूपे प्रचंडा
 • गणेश नमावा आणि सरस्वती
 • नमन लंबोदरा शारदा सुंदरा
 • नमु वागेश्वरी शारदा सुंदरी
 • तुकाई येमाई नमु चेडाबाई
 • नमु वेदमाता जे कां सर्वसत्ता
 • नमु वेदनाथा नमु त्या अनंता
 • आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा
 • नमु रामकृष्णा आदिनारायेणा
 • ॐ नमो अनंता तुची मातापिता
 • सूर्यनारायेणा देवा नमस्कार
 • प्रथम नमन संत साधुजन
 • प्रथम नमन संत साधुजन

  स्फुट ओव्या (२)

 • सर्वांगे सुंदर कासे पितंबरू
 • ब्रह्मा विष्णू रूद्र जयाचे  अवतार
 • विष्णु चंद्र जाण  ब्रह्मानारायेण
 • विष्णु चंद्र ब्रह्मा नारायेण रुद्र
 • सरस्वती विद्या लक्षुमी अविद्या
 • अज्ञान जनाचे देव नानापरी
 • जोडलासी बापा धरिलासी भावें
 • देवा त्वां घेतला मत्स्य अवतार
 • त्रैलोक्याचें सार वेदां अगोचर
 • तूंचि ब्रह्म ऐसें वेदाचें वचन
 • सगुण हा देव धरावा निश्चित
 • सगुणाकरितां निर्गुण पाविजे
 • सर्व कांहीं चिंता केली भगवंतानें
 • माझा स्वामी आहे संकल्पापरता
 • आकाराचे सुख निराकारा नये

  अप्रकाशित अमृतवाणी(१)

 • रामवर्णन
 • आवाहन
 • गजमस्तक
 • भक्तावर होणारी कृपा
 • भक्ताचे देवा जवळ मागणे
 • श्रीराम गुणवर्णन - चरित्रात्मक
 • रामभक्ती
 • रामभक्ती न केल्याने होणारे परिणाम.
 • रामविरह
 • भावाभिव्यक्ती
 • पाळणा
 • -
 • सीता
 • मारुती
 • पंढरी - पांडुरंग
 • श्रीहरी
 • श्रीशंकर
 • परशुराम
 • गणपती
 • नरहरी
 • शारदा
 • -
 • भक्ती
 • मन
 • सद्गुरू
 • संत-साधू
 • आत्मा - परमात्मा माया

  अप्रकाशित अमृतवाणी(२)

 • तत्वज्ञान
 • सर्वसाधारण
 • भावदर्शक
 • आचरणविषयक
 • ब्राह्मण
 • नरदेह
 • निसर्ग
 • कोडे
 • संगीत
 • संकीर्ण
 • -
 • तत्त्वज्ञान - हिंदी रचना
 • भक्ती - हिंदी रचना
 • रामवर्णन - हिंदी रचना
 • कृष्णवर्णन - हिंदी रचना
 • मारुती - हिंदी रचना
 • शंकर - हिंदी रचना
 • गणपती - हिंदी रचना
 • आचरण - हिंदी रचना
 • आत्मचरित्र - हिंदी रचना
 • युद्धवर्णन - हिंदी रचना